Oppstart i uke 13, mandag 23. mars.
12 ukers kurs.


Fast plass: 
Med plass er du garantert plass på kurset du har valgt. 

Fleksibel plass: 
Med fleksibel plass kan du gå på ulike timer fra uke til uke. Det er ingen påmelding til timene, man møter opp direkte til time. Du er ikke garantert plass på timene, men det pleier ikke være noe problem å få plass.

Lokalet åpner 30 min. før timene begynner.